Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

У зв’язку з оновленням вимог щодо охорони атмосферного повітря, відображених в Законі України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкт господарювання має щороку подавати до дозвільного органу Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин (далі — Звіт). Подання Звіту та його розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу повинно здійснюватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття відкрита для передплатників