🎦 Чи повинно підприємство виконувати виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на працюючому підприємстві в умовах воєнного часу?

Суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан зобов’язані отримувати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що передбачає Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (далі — Закон про атмосферне повітря).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря можуть здійснюватися лише після отримання дозволу на викиди та не повинні перевищувати нормативів граничнодопустимих викидів зазначених в такому дозволі.

Також суб’єкт господарювання у процесі своєї діяльності повинен:

  • чітко дотримуватись умов, зазначених у дозволі;
  • здійснювати заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин;
  • проводити контроль за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, якщо це передбачено.

Відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 ст. 10 Закону про охорону атмосферного повітря, здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо.

За приписами абзацу 7 ст. 10 Закону про охорону атмосферного повітря визначено, що до обов’язків суб’єкта господарювання щодо охорони атмосферного повітря належитьзабезпечувати здійснення періодичних та/або автоматизованих інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел та організованих стаціонарних джерел викидів і ефективності роботи газоочисних установок відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ст. 12 Закону про охорону атмосферного повітря передбачено, господарська чи інші види діяльності, пов’язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Отже, для виконання умов діючого Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та уникнення штрафних санкцій підприємство повинно забезпечити проведення вимірів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на працюючому підприємстві в умовах воєнного стану.