Екомайбутнє металургії: погляд з України

Робота такої важливої галузі економіки будь-якої країни, як металургія, неможлива без викидів в атмосферу: на жаль, не редукування СО2 можливе лише за умови зупинки  металургійних агрегатів, а екомодернізація для зменшення цих викидів потребує мільйонних інвестицій. Проте є інший вихід: існуючими технологіями зменшувати споживання вуглецевмісних ресурсів, редукуючих СО2 матеріалів (карбонатів та вуглеводневих видів палива), виключати пов’язане утворення СО2 на виході з технології виробництва сталі завдяки інноваційній розробці українських науковців, яка не має аналогів у світі! Про це  —  у статті.

Стаття відкрита для передплатників