Як зберегти родючість українських ґрунтів?

За роки незалежності України форми та способи господарювання негативно позначилася на родючості ґрунтів. Розвинений агропромисловий сектор потребує значних обсягів добрив, і, як свідчить практика, хоча органічні добрива діють на рослину повільніше, але протягом тривалого періоду, та є суттєво безпечнішими за мінеральні.

Стаття відкрита для передплатників