Стічні води на службі аграріїв: найкращі європейські практики для українського агросектора

Одним із нових викликів сучасного суспільства є зміна парадигми погляду та підходу з видалення забруднювальних речовин на відновлення поживних речовин, що більш широко називають циркуляційною економікою. У цьому сенсі фосфати та фосфор є елементом такої парадигми: як забруднення – це біогенна речовина, що викликає евтрофікацію водойм, та як речовина має багато корисних застосувань від мийних засобів до сільського господарства. Щорічно людство виробляє приблизно 3 млн т фосфатних відходів, що становить 20% світових потреб у фосфатах. У цьому контексті є очевидна потреба в розробці нових конфігурацій циркуляції цього елементу в економіці, зокрема завдяки очисним спорудам, які дадуть змогу реалізувати цю нову парадигму відновлення фосфатів.

Стаття відкрита для передплатників