Як спонукати підприємства до екологізації та дотримання законодавства в галузі охорони навко-лишнього природного середовища: про інститут громадського контролю

Планування екологічно стійкого розвитку є важливим соціальним та політичним завданням, що потребує консолідації суспільних зусиль усього населення та керівництва країни.

Стаття відкрита для передплатників