Поводження з промисловими відходами нафтогазової галузі, бурові відходи як вторинний матеріальний чи енергетичний ресурс

Видобуток нафти та газу як промислова діяльність на території України має багатовікову історію. Слід зазначити, що використання в промисловості та побуті природного газу має значно менший вплив на природне середовище, ніж використання інших видів енергоносіїв, таких, як вугілля, нафта, торф, дрова. Але проведення робіт з видобутку нафти й газу — це ризик для довкілля, навіть у найбезлюдніших районах. Якщо ж ця промислова діяльність здійснюється на густонаселених територіях, то ризики збільшуються в кілька разів. Також при проведенні робіт з геологічного вивчення, буріння тощо в районах (на територіях) зі складним природним ландшафтом, гідрологією або гідрогеологією, за наявності карстових утворень та розвинутими наземними та підземними водними системами (водорозділами), ця діяльність стає дуже небезпечною з екологічної та антропогенної точок зору.

Стаття відкрита для передплатників