Зміни у процедурі отримання дозволів на викиди

У серпневому номері журналу ми вже порушували тему обговорення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами». Нарешті історія отримала свій подальший розвиток.

Стаття відкрита для передплатників