Події навколо наказу Мінприроди України від 09.03.2006 № 108 та його подальша доля

Відповідно до абз. 5 ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-XII (далі – Закон № 2707-XII), викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу на викиди, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або через центри надання адміністративних послуг за погодженням із територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Стаття відкрита для передплатників