Скорочення кінцевого споживання енергії – нова амбітна ціль відповідно до вимог нової Директиви ЄС про енергоефективність

У контексті Європейського зеленого курсу, викладеного в повідомленні Комісії від 11.12.2019 року («Європейський зелений курс»), Регламент (ЄС) 2021/1119 Європейського Парламенту та Ради встановив мету кліматичної нейтральності в Союзі до 2050 року та проміжну мету скорочення чистих викидів парникових газів щонайменше на 55%, порівняно з рівнем 1990 року, до 2030 року. Мета Союзу щодо кліматичної нейтральності вимагає справедливого енергетичного переходу, який не залишає поза увагою жодної території чи громадянина, підвищення енергоефективності та значно більшої частки енергії з відновлюваних джерел в інтегрованій енергетичній системі.

Стаття відкрита для передплатників