Поверхневі стічні води з території підприємств: розрахунок і вимоги до відбору проб

Одним із завдань Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року є повне поступове припинення скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також – запобігання забрудненню підземних вод. Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро серед пріоритетних завдань визначено впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно з міжнародними нормами.

Стаття відкрита для передплатників