Форма № 2-ТП (повітря): подача статистичної звітності за новою формою

Наказом Державної служби статистики від 04.04.2024 р. № 84 було оновлено форму державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів».

Стаття відкрита для передплатників