Про затвердження методичних рекомендацій із післяпроєктного моніторингу

Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснюють з метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, із урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Стаття відкрита для передплатників