Перевірка матеріально-технічної бази ліцензіата у сфері управління відходами: кроки здобувача та що у фокусі Міндовкілля

Як відомо, до видачі ліцензії на господарську діяльність у сфері управління відходами обов’язковій перевірці підлягає відповідність матеріально-технічної бази здобувача ліцензії встановленим вимогам. Зазначену перевірку проводить Міндовкілля за місцем провадження діяльності у встановленому порядку.

Порядок здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам затверджено наказом Міндовкілля від 31.10.2023 № 729 (далі – Порядок).

Підстави для проведення перевірки

За Порядком підставою для проведення перевірки матеріально-технічної бази здобувача ліцензії встановленим вимогам є заява здобувача ліцензії, яку подають у Міндовкілля в електронній формі шляхом використання інформаційної системи управління відходами (далі – Система), що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та формується автоматично програмними засобами Системи на підставі інформації, що була внесена суб’єктом господарювання під час створення облікового запису в Системі та/або під час подання заяви, у електронній формі в Системі.

Із урахуванням того, що постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 р. № 1279 «Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами» набрала чинності 09.12.2023 року, здобувачі ліцензії тільки в грудні отримали можливість подати заявку на проведення перевірки матеріально-технічної бази.

Дії здобувача ліцензії

Крок 1. Створення облікового запису

Обліковий запис у функціональному модулі е-Відходи передбачає внесення до інформаційної системи інформацію та відомості щодо:

 • ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ/РНОКПП;
 • кодів видів економічної діяльності;
 • контактної інформації суб’єктів у сфері управління відходами;
 • місцезнаходження об’єкта збирання, зберігання, відновлення та/або видалення відходів/місця утворення відходів;
 • опису основної діяльності, під час якої відходи утворюються, оброблюються;
 • проєктної потужності місця утворення відходів, об’єкта оброблення відходів.

Крок 2. Подання заяви

Заяву подають в електронній формі. Вона формується автоматично програмним комплексом на підставі інформації, яку було внесено під час реєстрації.

Міндовкілля протягом 20 робочих днів із дня отримання відповідної заяви здобувача ліцензії повідомляє останнього про дати проведення перевірки шляхом використання Системи. Повідомлення, отримане через Систему, вважають таким, що належним чином отримано.

Крок 3. Підготовка до перевірки

Здобувач ліцензії має забезпечити:

 • можливість доступу на територію та виробничі приміщення, об’єкти представників Міндовкілля;
 • наявність дозвільних документів і документів, які дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу, підтверджують право власності чи оренди, підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам персоналу;
 • наявність технологічних регламентів.

Окрім наявності документів, здобувач ліцензії повинен забезпечити відповідність матеріально-технічної бази технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам.

Зокрема:

1. Правилам технічної експлуатації установок відповідно до правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів, затвердженим Міндовкілля.

Важливо, що нині вказані правила не затверджено. Міндовкілля розроблено відповідний проєкт, який перебуває на узгоджені. Відсутність вимог до технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів фактично унеможливлює проходження перевірки.

2. Покриття промислового(их) майданчика(ів) для тимчасового зберігання відходів неруйнівним і непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом, що виключає потрапляння поверхневого стоку з майданчиків у загальний зливовідвід та захищає відходи від дії атмосферних опадів та вітру, відповідно до ДСТУ 4462.3.01:2006.

3. Наявність стаціонарних або пересувних вантажно-розвантажувальних механізмів, зокрема документів, які дають можливість їх ідентифікувати та підтверджують право власності чи оренди.

4. Наявність відведених і спеціально обладнаних майданчиків.

5. Наявність достатньої кількості тари для двотижневого зберігання відходів.

6. Наявність на установці автономного посту моніторингу викидів в атмосферне повітря.

7. Відповідність температури 850 – 1100℃ у камері горіння, дожигу – 1200℃, що зчитується з датчиків, при запуску установки спалювання (сумісного спалювання).

8. Наявність автоматизованого контролю технологічного процесу за допомогою систем сигналізації та блокування, що спрацьовують у разі перевищення граничних параметрів технологічного процесу та запобігають виникненню аварій.

9. Відповідність матеріально-технічної бази технологічним регламентам здобувача ліцензії.

Крок 4. Супровід перевірки

Перед початком проведення перевірки уповноважені посадові особи Міндовкілля зобов’язані пред’явити керівнику здобувача ліцензії або уповноваженій ним особі направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує уповноважену посадову особу Міндовкілля, і надати здобувачу ліцензії копію направлення на проведення перевірки.

Здобувач ліцензії зобов’язаний допускати уповноважених посадових осіб Міндовкілля до здійснення перевірки та забезпечувати умови для її проведення, надати на письмову вимогу уповноважених посадових осіб Міндовкілля документи, необхідні для проведення перевірки.

Здобувач ліцензії під час здійснення перевірки має право:

 • вимагати від уповноважених посадових осіб Міндовкілля додержання вимог законодавства;
 • бути присутнім під час здійснення перевірки;
 • вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею здобувача ліцензії;
 • одержати один примірник акта перевірки й ознайомитися з ним;
 • надати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки.

Крок 5. Оформлення результатів перевірки

За результатами перевірки складають акт перевірки, примірну форму якого визначено в додатку 2 до Порядку.

Акт перевірки складають в останній день проведення перевірки в електронній формі шляхом використання Системи, його підписують уповноважені посадові особи Міндовкілля та направляють програмними засобами Системи в кабінет суб’єкта господарювання, відповідно до якого було здійснено перевірку.

Акт перевірки за результатами перевірки відповідності матеріально-технічної бази технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, направлений через Систему, вважають таким, що належним чином отриманий.

Термін дії акта перевірки матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам становить шість місяців із дня його складання та підписання.