Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

У зв’язку з оновленням вимог щодо охорони атмосферного повітря, відображених в Законі України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкт господарювання має щороку подавати до дозвільного органу Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин (далі — Звіт). Подання Звіту та його розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу повинно здійснюватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Наразі Міндовкілля розроблено Проєкт подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

Звіт суб’єкта господарювання про дотриманням умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин планується як щорічне повідомлення суб’єкта господарювання про те, що експлуатація об’єкта, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відбувається з дотриманням умов дозволу на викиди та виконанням заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Передбачається, що Порядок подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин набере чинності з 01 січня 2023 року. Тож першим звітним періодом буде 2022 рік.

Основні вимоги до змістового наповнення та строків та подання Звіту викладено нижче.

Міндовкілля розраховує, що подання звітності щодо дотримання умов дозволів на викиди буде спонукати та дисциплінувати суб’єктів господарювання щороку робити необхідні кроки для виконання заходів, передбачених дозволами на викиди, а не відтерміновувати їх щоразу при отриманні нових дозволів.

Також передбачається створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності, переведення процесів та процедур в електронну форму задля побудови більш прозорого та зрозумілого регулювання.