Що розуміють вчені під терміном «технології циркулярної економіки»?

Довідка редакції

У традиційній економіці людство черпає ресурси планети, виробляє з них продукцію та, врешті-решт, викидає відходи від них — це лінійний процес.

Натомість у циркулярній економіці припиняється виробництво відходів — і забезпечується циклічна їх переробка, підґрунтям чого є перехід на відновлювані джерела енергії.

Тож циркулярна економіка — це стійка система, корисна для бізнесу, людей і навколишнього середовища.

Конкретніше про циркулярну економіку розповідає Ігор Бураковський, голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Циркулярна економіка як парадигма економічного розвитку

Циркулярна економіка сьогодні набуває якості парадигми економічного розвитку, яка має кілька вимірів.

  • У політичному плані це означає, що сама концепція стає свого роду ідеологією економічної політики з усіма відповідними наслідками.
  • У технологічному плані перехід до циклічної економіки вимагає впровадження відповідних технологій на всіх етапах виробництва та переробки.
  • Окремої уваги заслуговує інноваційний вимір. Мова йде про те, що сьогодні сфера циркулярної економіки, у вузькому сенсі цього терміна, сама продукує інновації та, в свою чергу, є результатом процесу розвитку інновацій. Нині можемо говорити про формування ринку технологій циркулярної економіки.

Тенденції в цифрах

За даними експертів Світового економічного форуму, сьогодні лише 9% видобутих матеріалів використовуються повторно. При цьому 62% загальних  викидів припадають на видобуток, переробку та виробництво товарів. Ці цифри свідчать про масштаби проблеми та, відповідно, ємність ринку технологій циркулярної економіки.

На основі аналізу даних про діяльність 3964 стартапів та компаній-акселераторів, які працюють в сфері циркулярної економіки, експерти компанії StartUs Insights визначають вісім тенденцій відповідної діяльності в 2022 р.

Перше місце займає перетворення відходів на ресурси.

На другому місці перебуває повторне використання ресурсів (17%).

Далі — інтернет-відходи (11%).

На четвертому місці — використання штучного інтелекту (9%).

П’яте, шосте та сьоме місця займають, відповідно, діяльність в сфері виробництва матеріалів на біологічній основі (8%), повторна переробка (8%), використання блокчейну (8%).

На восьмому місці — ремонт (4%).

Розвиток циркулярної економіки сьогодні є важливим чинником розвитку міжнародної торгівлі. Так, обсяги світової торгівлі послугами з технічного обслуговування та ремонту зросли із 73,8 млрд дол. США у 2015 р. до 108,1 млрд дол. США у 2019 р.

Водночас пов’язані з COVID-19 обмеження призвели до зменшення цього показника до 87 млрд дол. США у 2020 р.

Крім того, вартість світового ринку переробленого обладнання та машин у 2019 р. становила 852 млн дол. США і, як очікується, зросте до 917,5 млн дол. США до 2027 р.

У цілому торгівля товарами та послугами, пов’язаними з циркулярною економікою, за деякими оцінками, може сягнути сотень мільярдів доларів на рік.

Робота з відходами

Окремого розгляду потребує торгівля безпосередньо відходами. З одного боку, вона є важливим чинником ресурсного забезпечення виробничо-комерційної діяльності. З іншого боку, імпорт відходів може поглиблювати екологічні проблеми країни-імпортера, особливо коли цей процес відбувається безконтрольно.

Очевидно, що успішний перехід до циркулярної економіки вимагає розробки та реалізації відповідної політики в сфері торгівлі, інновацій та регулювання виробничо-комерційної діяльності.

Відповідальність перед суспільством

Наостанок зазначимо, що в ЄС з 2014 р. діє спеціальна Директива 2014/95/EU щодо розкриття нефінансової та іншої інформації деякими великими компаніями та групами, що стосується як мінімум, екологічних, соціальних питань та ставлення до працівників, поваги до прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, різноманітність у радах компаній (за віком, статтю, освітою та професійною підготовкою).

Іншими словами, економічні агенти мають звітуватися перед суспільством щодо свого внеску в захист навколишнього середовища, в тому числі шляхом використання технологій циркулярної економіки.