Підстави для внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Особливі умови надрокористування передбачають:
• вимоги до ефективності робіт;
• сучасні технології видобування та перероблення корисних копалин;
• порядок видобування корисних копалин, зокрема для запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;
• види, обсяги та строки виконання робіт на ділянці надр;
• підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр.

Стаття відкрита для передплатників