Контроль стічних вод: періодичність та приклад розрахунку

Вода стічна утворюється в процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також при відведенні з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів. Суб’єкти господарювання які здійснюють скид стічних вод повинні щоквартально робити розрахунок екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Яка періодичність контролю стічних вод? Який порядок звірки нормативів ГДС? Розглядаємо в мате-ріалі на прикладі розрахунку.

Стаття відкрита для передплатників