Як суб’єктам господарювання адаптуватися до умов воєнного часу? Важливі акценти

Від редакції

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року. Передбачаючи неминучі економічні труднощі, спричинені війною, в державі запроваджено певні послаблення для суб’єктів господарювання. Водночас діють і обмеження, введені зі стратегічною метою. Як підприємству адаптуватися до умов воєнного стану? На які обмеження важливо звернути увагу? Та як скористатися підтримкою наданою державою? З’ясовуємо в матеріалі.

Обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану

Зупинення строків надання адміністративних послуг і строків видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру.

Це обмеження діє на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається поновлення зупинених строків.

Нормативними підставами є:

 • постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 № 165 (далі – Постанова № 165), зі змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 09.03.2022 № 233;
 • додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314.

Наслідком такого обмеження є неможливість отримання дозвільних документів і фактичне зупинення підприємств, господарська діяльність яких не може провадитися на підставі декларації, навіть в умовах воєнного стану.

Важливо!

У сфері довкілля заборонено заміняти дозвільні документи декларацією в умовах воєнного стану у питаннях спеціального водокористування, оцінки впливу на довкілля, ліцензування поводження з небезпечними відходами.

Так, із посиланням на Постанову № 165, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, Міндовкілля призупинило надання адміністративних послуг. Зокрема, послуг щодо:

 • проведення реєстраційної дії;
 • затвердження плану моніторингу;
 • затвердження плану моніторингу із змінами;
 • затвердження звіту про вдосконалення;
 • прийняття звіту оператора;
 • погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.

Щодо оцінки впливу на довкілля слід зробити деякі уточнення.

На підставі ст. 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VІІІ, Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, постанови КМУ «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 № 263 та Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою КМУ від 25.06.2020 № 614, щодо ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, з метою недопущення будь яких несанкціонованих дій з інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі «Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля» (далі – Реєстр) наказом Міндовкілля від 22.03.2022 № 159 тимчасово обмежено доступ до Реєстру для зовнішнього використання.

Важливо!

Суб’єктам господарювання, у яких процедура з оцінки впливу на довкілля перебуває на другому етапі розгляду у Реєстрі, тобто вже отримано зауваження і пропозиції громадськості, та, якщо безпекова ситуація дає змогу, Міндовкілля рекомендує зробити таким чином.

Слід підготувати:

 1. оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою КМУ від 13.12.2017 № 1026 (далі – Порядок);
 2. звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4 до Порядку;
 3. відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів;
 4. документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

Зазначені документи разом із супровідним листом з обов’язковим зазначенням номера справи у Реєстрі та контактних даних суб’єкта господарювання надіслати на електронну пошту уповноваженого центрального органу (OVD@mepr.gov.ua) для подальшого завантаження їх у Реєстр.

Далі процедура з оцінки впливу на довкілля проводиться відповідно до вимог Закону.

Пільги суб’єктам господарювання

 • Продовження терміну дії дозвільних документів на період воєнного стану

Нормативною підставою є постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314.

Продовження терміну дії дозвільних документів запроваджено з метою підтримання підприємств, забезпечення їм можливості здійснення діяльності на підставі раніше отриманих дозволів.

 • Застосування декларативного принципу здійснення господарської діяльності

Упроваджується на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 (далі – Постанова № 314).

Цей крок також спрямовано на підтримання бізнесу. Підприємства отримують оперативну можливість здійснювати діяльність, у тому числі з дотриманням природоохоронних вимог.

У сфері довкілля пільги стосуються:

 1. дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів;
 2. висновку Держспоживпродслужби щодо коригування СЗЗ.

Зміст запровадженого декларативного принципу такий.

Зверніть увагу!

У період воєнного стану суб’єкти господарювання можуть набувати право на провадження господарської діяльності на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності, що містить відомості згідно з додатком 1 до Постанови № 314, без отримання дозвільних документів (дозволу на викиди).

В декларації слід зазначити:

 1. відомості про суб’єкт господарювання (організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (у разі наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження);
 2. відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності;
 3. назву виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання;
 4. назву дозвільного документа (дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів), на заміну якого (яких) на період воєнного стану подана декларація;
 5. відмітку про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

 1. в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», зокрема засобами його мобільного додатку;
 2. у паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг (подається особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою чи надсилається поштою).

Важливо!

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні звернутися до відповідних дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

 • Зупинення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

Нормативною підставою є постанова КМУ «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303.

Припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.12.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) звертає увагу суб’єктів господарювання на інформування у разі порушення контролюючими органами вимог законодавства під час дії воєнного стану в Україні та просить повідомляти ДРС про такі порушення.

Інформацію про порушення надсилати на офіційну електронну адресу служби inform@drs.gov.ua за формою:

№ ппНазва органу контролюСуть порушенняНайменування суб’єкта господарювання
 • Звільнення від оцінки впливу на довкілля щодо відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій

Підстава: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період» від 15.03.2022 № 2132-ІХ.

Метою запровадження такої пільги є спрощення проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій.

 • Звільнення від звітності на період воєнного часу

Підстава: Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-ІХ.

Зверніть увагу1

Пільга діє саме в період воєнного стану. Надалі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, суб’єкти звітності мають подати облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі. Відзвітувати слід за весь період неподання звітності чи обов’язкового подання документів.

У сфері охорони довкілля до зазначеної категорії документації належать:

 1. звіт за формою № 3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність»;
 2. звіт за формою № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»;
 3. звіт за формою № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»;
 4. інформація за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив);
 5. інформація про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);
 6. інформація про результати післяпроектного моніторингу та звітування, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля;
 7. звіти операторів, що за результатами верифікації визнані задовільними, разом з верифікаційними звітами за весь період.
 • Звільнення від нарахування та сплати екологічного податку за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації

Підстава: Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-ІХ.

Пам'ятайте!

Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, визначає Кабінет Міністрів України.

Станом на 19 квітня 2022 року перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, Кабінет Міністрів України не затвердив.

Згідно з п. 249.1. Податкового кодексу України суми податку обчислюють за податковий (звітний) квартал платники податку.

Також, у зв’язку із запровадженням на всій території України воєнного стану Державна податкова служба України та її територіальні органи тимчасово призупинили надання відповідей на звернення підприємств, установ та організацій, звернення громадян, звернення платників податків про надання індивідуальних податкових консультацій, в зв’язку з чим платники екологічного податку позбавлені можливості з’ясувати питання щодо застосування податкової пільги.

Важливо!

З огляду на те, що відповідний перелік не затверджено, платники податку, об’єкти оподаткування яких розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, станом на 19 квітня 2022 року не можуть скористатися цією податковою пільгою.