ТОП-10 запитань-відповідей

У цьому блоці журналу відповідаємо на найактуальніші запитання, які щомісяця надходять на адресу редакції

Запитання надсилайте зручним для Вас способом:

 • Перейдіть у розділ «Запитання-відповіді» на порталі www.ecolog-ua.com або скористайтеся QR-кодом
 • Поставте запитання та вкажіть код поточного місяця
 • Отримайте відповідь на e-mail

Код травня — ЕP-PA05EU

1

Чи відомо щодо подальших дій з процедурою ОВД? Доступ до сайту не надають, і рішення про перехід до декларативної діяльності не бачимо. Також, чи можемо подавати декларацію на дозвіл на викиди, у зв’язку зі зміною палива, без ОВД?

Відповідь:

Наразі можливість здійснення оцінки впливу на довкілля (далі — ОВД) заблокована.

По-перше, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні, в т.ч. і висновків з ОВД.

По-друге, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, декларативний принцип не поширюється на ОВД.

З 23 березня 2022 року Міндовкілля зупинено доступ до реєстру всім користувачам, у т. ч. УТО, що унеможливлює видати висновки навіть по розпочатих справах.

31 березня 2022 року заступником міністра Романом Шахматенком було озвучено, що Міндовкілля запустить процедуру ОВД за «напівдекларативним принципом». Проте така можливість не регламентована ні відповідними актами КМУ, ні Міндовкілля.

Коментар експерта:

На жаль, з 24 лютого 2022 року (більше місяця) можливість отримати дозвільний документ і розпочати діяльність, у т. ч. спрямовану на збереження і підтримання економічного потенціалу країни в умовах воєнного стану, — заблокована.

Що стосується можливості подання декларації на дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, дане питання регламентоване постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314.

Перелік відомостей, які зазначаються в декларації, встановлено додатком 1 до постанови, це:

 • Відомості про суб’єкта господарювання:
 1. для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (у разі наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження;
 2. для фізичної особи-підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) та місце проживання.
 • Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
 • Назва виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання.
 • Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) на період воєнного стану подана декларація.
 • Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Коментар експерта:

Інформація про наявність висновку з ОВД чи інший дозвільний документ не вимагається. Тому, відповідну декларацію можна подавати.

2

Підприємство має намір провадити господарську діяльність щодо видобування підземних питних та мінеральних вод для промислового розливу. Чи потрібно підприємству подавати декларацію про провадження господарської діяльності та чи підпадає під дію додатка 2 постанови КМУ № 314 від 18.03.2022 року зазначена діяльність?

Відповідь:

У постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 (далі — Постанова) регламентовано питання застосування декларативного принципу в частині дозвільної діяльності.

Важливо!

Підземні питні та мінеральні води є корисними копалинами загальнодержавного значення.

Провадження господарської діяльності щодо видобування підземних питних та мінеральних вод для промислового розливу як мінімум передбачає отримання таких дозвільних документів, як:

 • Спеціальний дозвіл на користування надрами (ліцензія).
 • Дозвіл на спеціальне водокористування.
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля на видобування підземних вод.

Також, можливо, потрібен дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів.

Відповідно до п. 1 Постанови у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 до Постанови, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Серед переліку видів господарської діяльності, які не можна провадити на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, передбачено такі, як:

 1. Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин.
 2. Спеціальне водокористування.
 3. Оцінка впливу на довкілля.

Коментар експерта:

Враховуючи викладене, господарська діяльність, щодо видобування підземних питних та мінеральних вод для промислового розливу в умовах воєнного стану не може здійснюватися за декларативним принципом, запровадженим у постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314.

3

Відповідно до постанови КМУ № 314 від 18.03.2022 року, чи мають право зараз обласні державні адміністрації видавати висновки з оцінки впливу на довкілля? Запитання виникло у зв’язку з включенням оцінки впливу на довкілля до додатка 2 до постанови КМУ № 314.

Відповідь:

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні, в т. ч. і висновків з ОВД.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, декларативний принцип не поширюється на ОВД.

За вказаних обставин обласні військові адміністрації позбавлені можливості видавати висновки з оцінки впливу на довкілля.

4

Чи має підприємство виконувати виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в умовах воєнного часу, якщо підприємство продовжує працювати?

Відповідь:

Відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ (далі — Закон про охорону атмосферного повітря) суб’єкти господарювання повинні здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо.

За змістом абз. 7 ст. 10 Закону про охорону атмосферного повітря серед обов’язків суб’єкта господарювання щодо охорони атмосферного повітря є такий, як забезпечення здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.

У статті 12 Закону про охорону атмосферного повітря визначено, що господарська чи інші види діяльності, пов’язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Коментар експерта:

Отже, для виконання умов чинного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та уникнення штрафних санкцій підприємство, яке продовжує працювати, повинне забезпечити проведення вимірів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в умовах воєнного стану.

5

Підприємство має проводити післяпроєктний моніторинг один раз у квартал, наразі немає фізичної можливості підрядним лабораторіям провести дослідження. Які дії підприємства в такій ситуації? Чи потрібно відправляти листа зі зверненням щодо роз’яснення проведення післяпроєктного моніторингу до державних установ?

Відповідь:

За ч. 2. ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. Екологічні умови провадження планованої діяльності, зазначені у частині п’ятій цієї статті, є обов’язковими.

Згідно зі ст. 13 даного закону, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроєктного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроєктного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля.

Враховуючи викладене, виконання вимог щодо здійснення післяпроєктного моніторингу є обов’язком.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Також Верховна Рада ухвалила Закон про затвердження Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року на ще 30 діб.

Проте, наразі питання щодо врегулювання виконання умов висновку з оцінки впливу на довкілля в умовах воєнного стану не врегульовано.

Зверніть увагу!

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, військова агресія російської федерації проти України визнана форс-мажором (обставиною непереборної сили), що звільняють сторони договірних відносин від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань в умовах воєнного стану.

Тому воєнні дії є обставинами непереборної сили, які виключають провину як складову порушення.

Водночас у судовій практиці (постанови ВГСУ від 07.09.2016 р. у справі № 910/6240/16 та від 18.02.2016 р. у справі № 910/24738/15) при вирішенні судом питання звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, враховуватиметься не лише факт наявності форс-мажорної обставини (війна є такою, відповідно до ст. 14-1 ЗУ «Про Торгово-промислову палату»), а конкретні заходи (чи події), які були впроваджені на час воєнного стану, неможливість виконання стороною своїх конкретних зобов’язань, і причинно-наслідковий зв’язок між ними. Наприклад, через порушення логістичного ланцюга, мобілізацію працівників чи через зупинення виробництва, сторона зможе посилатися на форс-мажор.

Враховуючи викладене, рекомендуємо:

 1. Отримати від підрядника письмове повідомлення щодо неможливості виконання зобов’язання.
 2. Проінформувати зацікавлених суб’єктів, вказаних у висновку з оцінки впливу на довкілля, щодо неможливості здійснення заходів по післяпроєктному моніторингу, у т.ч. з посиланням на повідомлення підрядника.
6

Чи необхідно заповнювати таблицю 3 додатка 5 до Порядку збирання, перевезення, оброблення, утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою КМУ від 17.12.2017, якщо підприємство продає (реалізує) утворені відходи (відпрацьовані нафтопродукти) спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами?

Відповідь:

У постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» від 17.12.2012 № 1221 (далі — Постанова № 1221) викладено такі нормативні положення.

Норма закону:

 • У разі самостійного забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання вироблених або ввезених на територію України мастил (олив), їх виробники та імпортери:
 1. забезпечують роздільне збирання відпрацьованих мастил (олив), якщо це передбачено технологією їх оброблення (перероблення) та утилізації;
 2. ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5…
 • Споживачі мастил (олив):
 1. здійснюють первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 (крім суб’єктів господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни);
 2. суб’єкти господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни в добровільному порядку подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5.

Коментар експерта:

Щодо запитання, чи необхідно заповнювати таблицю 3 додатка 5 до Постанови № 1221, якщо підприємство продає (реалізує) утворені відходи (відпрацьовані нафтопродукти) спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, зазначу, що заповнювати таблицю 3 треба обов’язково.

Приклад заповнення подаємо нижче.

Порядковий номерКод відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96Назва відпрацьованих мастил (олив) згідно з ДК 005-96Передано на утилізацію, літрівОтримано коштів за утилізацію, тис. гривень з ПДВПередано на знешкодження, літрівСплачено коштів за знешкодження, тис. гривеньКод згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, що отримав на утилізацію та/або знешкодження відпрацьовані мастила (оливи)Найменування суб’єкта господарювання, що отримав на утилізацію та/або знешкодження відпрацьовані мастила (оливи)
16000.2.8.08; 6000.2.8.10відпрацьовані трансмісійні редукторні120012ХХХХХХХХПП «ХХХХХХ»
7

Чи продовжуються в період воєнного часу терміни виконання Припису екологічної інспекції? На підприємстві 30 січня поточного року закінчилась планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства. За результатами перевірки видано Припис, в якому є пункти щодо оновлення інвентаризації відходів. Але в сучасних умовах виконати даний пункт Припису неможливо.

Відповідь:

Суб’єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності мали справу із численними проблемами, які виникли внаслідок воєнної агресії рф проти України. Практики їх вирішення не мала жодна країна світу в т. ч. й Україна. Тому органи державної влади вживають можливих заходів (в т.ч зниження податків), щоб забезпечити безперебійну роботу суб’єктів господарювання. Окремо зазначу, що окремого нормативного документа щодо порушеного питання немає.

Втім, слід зазначити, що 07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» № 2115-IX. Вказаним законом визначено, що:

 • фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
 • у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

Коментар експерта:

Як вбачається із вказаних норм, фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи подають звітні документи та будь-які інші документи (інформацію про виконання Припису) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи. Крім того, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або будь-яких інших документів (інформацію про виконання Припису).

8

Чи потрібно проводити процедуру ОВД, відповідно до закону, пункту про видобувну промисловість, корисні копалини місцевого значення, постанова № 827 «води підземні»?

Відповідь:

Відповідно до вимог Водного кодексу України, Кодексу про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» підземні води об’єктом подвійного правового регулювання, а саме: є водними ресурсами та корисними копалинами загальнодержавного значення одночасно.

Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля регламентовані Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі — Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

За п. 1), 3) ч. 3 ст. 3 Закону друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає буріння з метою водопостачання та видобування корисних копалин.

З огляду на викладене, видобування підземних вод передбачає здійснення оцінки впливу на довкілля.

Зверніть увагу!

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні, в т.ч. і висновків з ОВД.

При цьому, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, декларативний принцип не поширюється на ОВД.

На підставі статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 14 березня 2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 № 2119-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» та Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 № 614 щодо ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі «Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля» (далі — Реєстр) наказом Міндовкілля від 22.03.2022 № 159 тимчасово обмежено доступ до Реєстру для зовнішнього використання.

9

Підприємство зберігає шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації (6000.2.9.03) більше року на території підрозділу. На цей час немає можливості передати такий тип відходу на подальшу утилізацію. Чи загрожують підприємству штрафні санкції в разі продовження зберігання відходу на період дії воєнного стану?

Відповідь:

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (далі — Закон про відходи) суб’єкт господарювання, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, повинен мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Водночас не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами).

Питання щодо виконання цього зобов’язання у воєнний час не врегульовано.

Проте на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, окупованих територіях та прилеглих до них, у зв’язку з ускладненням логістики, дотриманням вимог безпеки під час повітряних тривог виконання вимог ст. 34 Закону про відходи суб’єктами господарювання щодо передачі відходів суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, унеможливлено.

Порушення вказаного зобов’язання у звичайних умовах передбачає застосування штрафних санкцій у вигляді адміністративної відповідальності за ст. 82 «Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення» Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х (далі — КУпАП). Зокрема, штраф на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 грн).

Водночас за ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Важливо!

Відповідно до положень ст. 10 КУпАП адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні запроваджено воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Також вийшов Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 № 259/2022, яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 квітня 2022 року на ще 30 діб.

Відповідно до повідомлення Торгово-промислової палати України «Щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)» від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 військова агресія російської федерації проти України визнана форс-мажором (обставиною непереборної сили), що звільняє сторони договірних відносин від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань в умовах воєнного стану.

Тому воєнні дії є обставинами непереборної сили, які виключають вину як складову порушення.

Практика:

Слід зазначити, що в судовій практиці (постанови ВГСУ від 07.09.2016 р. у справі № 910/6240/16 та від 18.02.2016 р. у справі № 910/24738/15) під час вирішення судом питання звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, враховуватиметься не лише факт наявності форс-мажорної обставини (війна є такою відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про Торгово-промислову палату»), а конкретні заходи (чи події), які були впроваджені на час воєнного стану, неможливість виконання стороною своїх конкретних зобов’язань і причинно-наслідковий зв’язок між ними. Наприклад, через порушення логістичного ланцюга, мобілізацію працівників чи через зупинення виробництва сторона зможе посилатися на форс-мажор.

10

Згідно з чинним законодавством у період з 01.04.2022 по 15.06.2022 року заборонені тільки санітарні рубки, чи й головного користування також?

Відповідь:

Заготівля деревини здійснюється протягом року, на який лісосіка призначена для рубки, а вивезення — з 1 січня року рубки і до 1 квітня наступного року відповідно до Порядку спеціального використання лісових ресурсів постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761.

Згідно зі ст. 39 Закону України «Про тваринний світ»:

 • у період розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється:
 1. проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (у тому числі пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, концертів, фестивалів, використання моторних маломірних суден (крім їх використання під час здійснення контролю у сфері охорони, використання і відтворення рослинного і тваринного світу та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій);
 2. здійснення всіх видів рубок головного користування та всіх видів рубок формування і оздоровлення лісів на всіх лісових ділянках, що належать до відтворювальних ділянок відповідно до упорядкування мисливських угідь, високогірних лісів, приполонинних лісів, лісів у ярах, балках і річкових долинах, лісових ділянок на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів, берегозахисних ділянок, лісових ділянок навколо витоків річок, уздовж межі з безлісною місцевістю, лісів у мокрих та сирих типах лісорослинних умов, у межах територій природно-заповідного фонду.

Зверніть увагу!

Водночас зазначимо, що Верховною Радою України 15.03.2022 року прийнято Закон України № 2132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану», який вступив в дію 21.03.2022.

Відповідно до другої частини Прикінцевих та перехідних положень цього закону на період дії воєнного стану на території України до дня його припинення або скасування зупинено дію частини п’ятої статті 39 Закону України «Про тваринний світ».

Щодо призупинення дії другого абзацу (стосовно рубок):

 • По-перше, в країні йде війна. На частині території ведуться активні бойові дії — «сезон тиші» в таких умовах апріорі неможливий.
 • По-друге, частина територій тимчасово окупована — на них взагалі неможливо вести будь-яку діяльність.
 • По-третє, під час війни країна задля збереження державності та цілісності потребує великих ресурсів, у тому числі і деревини (для будівництва фортифікаційних споруд, опалення як військових, так і цивільних, для приготування їжі та забезпечення елементарних побутових потреб, особливо тимчасово переміщених осіб).

Відповідь очевидна, на період дії воєнного стану заборони на рубки всіх видів не існує.

Вимоги визначені Постановою КМУ «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану» від 5 квітня 2022 р. № 412.

Установити, що позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, засвідчені відбитком повірочного тавра на таких засобах чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлені свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях.