Що змінилося в Методиці розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів?

Нагадаємо, що 04.06.2021 року набув чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Украї--ни від 16.02.2021 № 119, яким затверджено зміни до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних дер-жаві внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Що повинні за-своїти суб’єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності? З’ясовуємо в матеріалі.

Стаття відкрита для передплатників