Шпаргалки еколога на червень 2020

Порядок здійснення державного моніторингу вод:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF
Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF
Положення про моніторинг земель:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF
Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-04
Положення про шумове забруднення:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_051
Рекомендації щодо захисту працівників від професійного ризику, спричинюваного забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях № 156:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_174
Державні санітарні правила «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05

Стаття відкрита для передплатників