Які особливості контролю якості води у водному об’єкті?

Захист водних ресурсів є пріоритетним напрямом європейської екологічної політики. З середини 70-х років ХХ ст., після прийняття Плану дій з охорони довкілля у Європі у 1973 році, розпочалося створення екологічного водного законодавства. Було розроблено екологічні стандарти якості водних ресурсів, що знайшли відображення у директивах ЄС для поверхневих вод, вод рибогосподарського призначення, питних і т. ін. У 80-ті роки було затверджено окремі рішення стосовно небезпечних речовин. Але з 90-х років стає зрозумілим, що усі прийняті рішення не є універсальними, а погодження документів суперечить вимогам, які регламентують скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, це підтверджує судова статистика з питань порушень виконання водного законодавства ЄС. У 90-х роках було прийнято рішення про підготовку нового узгодженого документа, який би узагальнював раніше прийняті документи, цим документом стала Водна рамкова директива ЄС (далі — ВРД), підготовка якої здійснювалась в період 1995–2000 років.

Стаття відкрита для передплатників