Вібраційний контроль на межі СЗЗ

У межах консультативної підтримки наших передплатників на сайті
https://ecolog-ua.com
та будь-кого, хто потребує допомоги, надходить значна кількість запитань.


Експертна група ПЕАУ відповідально ставиться до кожного запитання та, за потреби, залучає уповноважені органи державної влади щодо надання роз’яснення.

Враховуючи звернення суб’єктів господарювання щодо умов післяпроєктного моніторингу, зазначених у висновках з оцінки впливу на довкілля, в частині зобов’язання здійснювати вібраційний контроль на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови, ПАЕУ було скеровано запит до Міндовкілля щодо зазначення:

  • нормативного акта, який регламентує порядок здійснення вібраційного контролю на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови;
  • параметрів, нормування, методів вимірювання та оцінки вібрації на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови.

З відповіддю Міндовкілля ви можете ознайомитися за посиланням.

Аналогічний запит було спрямовано і до Держспоживпродслужби України, з відповіддю можете ознайомитися за посиланням.

Наразі маємо відповідь Міндовкілля щодо віднесення оцінки вібрації від планованої діяльності, оцінки рівня шуму та іншого до компетенції Міністерства охорони здоров’я України, Держспоживпродслужби України та ДП «Укрметртестстандарт».

По суті поставлених запитань відповіді ПАЕУ наразі не отримала.

Нагадаємо, що Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі — Закон) передбачається, що програми моніторингу та плани післяпроєктного моніторингу зазначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля. Зокрема, якщо з оцінки впливу на довкілля випливає необхідність його здійснення, то у висновку зазначається: моніторинг впливу планованої діяльності на довкілля та здійснення післяпроєктного моніторингу із зазначенням порядку, строків та вимог до його здійснення.

Також ст. 13 Закону передбачає, що за результатами післяпроєктного моніторингу, за потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений орган узгоджують вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

Враховуючи викладене, постає питання щодо включення уповноваженим органом до висновку оцінки впливу на довкілля  зобов’язань суб’єкта господарювання по дослідженню впливів, які є компетенцією та оцінюються іншими органами державної влади.

Звісно, що на початковому етапі будь-якого нового процесу можуть бути  неузгодженості та колізії. Наша мета — з’ясувати можливі «трабли» процедури та сформувати прозорий, ефективний механізм оцінки впливу не лише планованої, а й реалізованої діяльності.

Це наш спільний шлях. ПАЕУ вдячна Міндовкілля та Держспоживпродслужбі за діалог.