Стічні води підприємства, що збираються у вигрібних ямах — що треба з ними робити?

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» від 1 грудня 2017 року № 316 (даліНаказ № 316) визначено поняття «стічні води»:

Стічна вода
вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

У Законі України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР визначено поняття «відходи»:

Відходи
будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відповідно до роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» голови Державної служби статистики України від 2 листопада 2018 року, зазначено, що показники форми не відображають дані про радіоактивні відходи, обсяги побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, що були утворені та перероблені підприємством, про речовини, що надійшли в атмосферне повітря і водні об’єкти зі стічними водами, а також про обсяги забруднених стічних вод, які передаються іншим підприємствам для очищення.

Тобто стічні води підприємства, що збираються у вигрібних ямах, — це стічні води підприємства, які утворились в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності, які збираються у вигрібній ямі, а потім передаються іншим підприємствам для очищення.

Об’єми і якість цих стічних вод необхідно показувати під час заповнення форми № 2ТП-водгосп (річна).

Зверніть увагу!

Стічні води, що потрапляють до вигрібних ям, не належать до відходів, та їх не потрібно враховувати під час заповнення таких звітних форм:

 • Декларація про відходи;
 • Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами».

Стічні води підприємства, що збираються у вигрібних ямах, необхідно передавати згідно з умовами договору підприємству, яке приймає і очищує стічні води (усі види стічних вод, що утворились внаслідок діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо)).

У таких підприємств зазвичай є асенізатори, якими вони забирають стічні води та очищують на своїх очисних спорудах. Для отримання послуг зі збирання та вивезення стічних вод необхідно передусім укласти договір про їх надання; найчастіше такий вид послуг здійснюють Водоканали.

Під час очищення стічних вод на очисних спорудах водоканалів (або інших підприємств) утворюються такі відходи, як осад або мул від очищення, які вони потім враховують у своїй статистичній звітності.

Питання передачі стічних вод іншим підприємствам для очищення регламентується такими нормативними документами:

 • Наказом № 316;
 • Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17 березня 2011 року №145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195 (даліНаказ № 145);
 • Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25 березня 1999 року № 465 (даліПостанова № 465).

Згідно з Наказом № 316 зливальна станція (пункт) — спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для приймання стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

 • приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробників, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання.

Відповідно до п. 2.26 Наказу № 145 перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

Згідно з Постановою № 465 водокористувачі, які скидають промислові стічні води до каналізаційних мереж, повинні дотримуватися правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ.   

Подпись:  ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕН-ТАР

Філія «Інфоксводоканал»
ТОВ «Інфокс», м. Одеса

Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» надає послуги із централізованого водовідведення та приймає стічні води з усієї території міста Одеса і прилеглих частин Овідіопольського, Лиманського та Біляївського районів. Система водовідведення Одеси розділена на два басейни каналізування — Північний та Південний.

Очищення стічних вод на станціях відбувається біологічним методом за допомогою активного мулу. Очищені стічні води скидаються до водойм — Чорного моря чи Хаджибейського лиману. Перевага цього методу в тому, що не використовуються хімічні реагенти і відсутня загроза для флори, фауни та людини. Але водночас це є і основним недоліком. Біологічний метод дуже чутливий до перевищення забруднюючих речовин, які містяться в стічних водах.

На сьогодні внаслідок стрімкого розвитку хімічної промисловості простежується зміна характеру в напрямку збільшення агресії та концентрації забруднень у стічних водах, що надходять від підприємств та населення до споруд біологічного очищення. Особливо це стосується підвищеного вмісту в стічній воді жирів, фосфатів, амонійного азоту та заліза загального, які досить важко піддаються очищенню.

Також, значно впливають на забруднення використання в різних галузях промисловості широкого спектра синтетичних миючих засобів та інших хімічних речовин, запровадження нових виробництв з використанням раніше невідомих реагентів, що призвело до появи в стічних водах нових типів хімічних сполук. Ці сполуки є токсичними для активного мулу.

По факту, при надходженні до станцій біологічного очищення більшість з цих показників у рази перевищують гранично допустимі концентрації. Так, хімічне споживання кисню становить 600 мг/л (у 7 разів більше за норматив), азот амонійний — 50 мг/л (у 7 разів більше), фосфати — 25 мг/л (у 5 разів більше), залізо — 1,6 (у 16 разів більше). У зв’язку з цим очисним спорудам доводиться працювати на межі своїх можливостей, споживаючи в рази більше електроенергії та вимагаючи дедалі більше кисню для життєдіяльності активного мулу.

Вміст у стоках фосфатів — у 5 разів, а заліза — у 16 перевищує гранично допустиму норму

Своєю чергою, філія «Інфоксводоканал» несе відповідальність за якість очищення стічних вод, які після цього скидаються у Чорне море або лиман. Водоканал зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог та нормативів щодо гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які відводяться разом зі зворотними водами у лиман чи море.

Слід відзначити, що схожа ситуація притаманна майже всім містам країни. Саме тому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 01.12.2017 р. були оновлені та посилені загальнодержавні Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення. На їх виконання у м. Одеса було оновлено відповідні Місцеві правила приймання стічних вод. Згідно з науковими розрахунками під час розробки Правил були враховані усі особливості міста Одеса та вищевказані фактори — характер забруднень у стічних водах, можливість їх очищення біологічним методом, і найголовніше — забезпечення безпеки морської води, навколишнього природного середовища, здоров’я мешканців та гостей курортного міста.

На сьогодні філія «Інфоксводоканал» спільно з екологами та Одеською міською радою проводить постійну роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання правил з представниками бізнесу, передусім — із закладами харчування, автомийками, переробними підприємствами.

Місцеві правила приймання стічних вод в Одесі було оновлено

У результаті цієї роботи все більше суб’єктів господарювання з розумінням ставляться до Правил приймання стічних вод, свідомо та відповідально аналізують стан стічних вод своїх підприємств та встановлюють локальні системи очищення стоків, жироуловлювачі чи промивають власні каналізаційні мережі. У деяких з них показники гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин відразу з перевищень знизились до нормативних вимог.

Також є група споживачів, у яких зафіксовано перевищення концентрацій забруднюючих речовин. Відповідно до Правил з ними укладають договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин та строк виконання заходів для доведення якості стоків до нормативних вимог. Вказані підприємці на період виконання заходів сплачуватимуть додаткову оплату за приймання понаднормативно забруднених стоків.

Філія «Інфоксводоканал» виділяє значні кошти для модернізації та реконструкції системи прийому та очищення стічних вод. Зокрема, було проведено технічне переоснащення систем аерації в аеротенках, модернізовано лабораторії на станціях біологічного очищення, будівлі решіток, замінено ерліфти на сучасні заглибні насоси марки Grundfos; прокладено резервні лінії електроживлення.

Ще одна проблема із стічними водами, яка є актуальною для Одеси, це вигрібні ями у приватному секторі. Всього у мешканців міста налічується близько 20 тисяч вигрібних ям, більшість із них не відповідають діючим санітарним та технічним нормам. Власники помешкань всупереч всім правилам намагаються забезпечити дренування стічних вод із вигрібної ями в ґрунт, або взагалі таємно підключити своє житло до дощової каналізації. У зв’язку з цим фахівцями водоканалу спільно з департаментом екології міської ради проводяться постійні рейди з виявлення несанкціонованих підключень.

У приватному секторі міста Одеси нараховується 20 тисяч вигрібних ям

Філія «Інфоксводоканал» рішенням Одеської міської ради на конкурсних засадах визнана виконавцем послуг з вивезення рідких побутових відходів на території міста Одеси. Споживачі, в яких відсутнє централізоване водовідведення та є вигрібна яма, укладають договір на вивезення побутових відходів із філією водоканалу. Вивезення стічних вод із вигрібних ям приватного сектору повинно здійснюватися лише спеціалізованим транспортом; для цього на станціях біологічного очищення облаштовані зливні пункти. Тому, на відміну від приватних асенізаторів, зараз стічні води не зливаються хаотично по місту, чи до балок, ярів, водойм, а проходять повний процес біологічного очищення.

Подпись:  ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕН-ТАР

МКП «Житомирводоканал»

Екологічна культура українців — у зародковому стані. У ХХІ столітті українські підприємства функціонують без локальних очисних споруд, окремі із них скидають в каналізацію стічні води з концентраціями забруднюючих речовин, що більш ніж у 20 разів перевищують допустимі величини показників, визначені в правилах приймання стічних вод. Це неприпустимо у жодній цивілізованій країні світу, адже там уже давно зрозуміли, що найбільша цінність — це життєво необхідні природні ресурси, які, на жаль, зникають від безгосподарності та халатного ставлення.

Усі підприємства зобов’язані скидати свої стічні води в каналізаційні мережі. Щоб мати змогу це робити, вони повинні оформити договір з водоканалом, у якому прописані вимоги щодо якості стічних вод. Водночас водоканал може відмовити підприємству в укладанні такого договору, якщо у його стічних водах значно підвищено допустиму концентрацію забруднюючих речовин, що може призвести до порушення експлуатації каналізаційної мережі або технологічних процесів очищення води.

Допустимі концентрації забруднюючих речовин регламентують правила приймання стічних вод, розроблені з метою запобігання псуванню обладнання систем водовідведення та очищення стоків, захисту довкілля та здоров’я персоналу, яке обслуговує очисні споруди каналізації. Загальні вимоги до стічних вод, що скидаються на централізовані біологічні споруди, встановлюються окремо для кожного міста з урахуванням потужності споруд, співвідношення обсягів побутових та стічних вод, виду господарської діяльності підприємств тощо.

Вимоги до стічних вод встановлюються окремо для кожного міста

«Житомирводоканал» контролює якість стічних вод 139 підприємств — м’ясної, молочної, харчової промисловості, ресторанів, автомийок тощо. Перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин постійно фіксуємо у 20–25 підприємств та інших організацій, які провадять господарську діяльність. Якість стічних вод кожного із них зумовлена насамперед характером виробничої діяльності та потужностями. З 19 автомийок міста стічні води 5–6 з них відповідають встановленим нормативам, в усіх інших — характеризуються понаднормовим умістом забруднюючих речовин: фосфатів, заліза, сухого залишку, завислих речовин тощо. Найбільш агресивні стічні води на наші очисні споруди каналізації надходять від підприємств, які працюють з продуктами тваринного походження. У них ми фіксуємо понаднормові забруднення зазвичай за усіма показниками.

До тих підприємств, у яких працівники відділу промислового водовідведення фіксують перевищення гранично допустимих концентрацій, водоканал застосовує штрафні санкції відповідно до укладених договорів та правил приймання стічних вод.

На жаль, ми змушені констатувати той факт, що підприємства різних галузей промисловості та господарської діяльності скидають в каналізації жири, речовини з небезпечними бактеріальними, вірусними, токсичними забрудненнями, речовини, які засмічують труби, колодязі, грати та відкладаються на їх стінках (наприклад, будівельне сміття, осад від обробки шкір, харчові і тверді побутові відходи, гіпс, смолу тощо). Це іноді призводить до виходу із ладу обладнання та навіть зупинки очисних споруд каналізаційних насосних станцій, адже абсолютна більшість станцій очищення «народилися» у минулому столітті.

Потужність очисних споруд після реконструкції становитиме 60 тис. м3 на добу

Наразі КП «Житомирводоканал» за кошти Світового банку реалізовує проєкт реконструкції каналізаційної очисної станції, включно із заміною механічного та електричного обладнання. Потужність очисних споруд після реконструкції становитиме 60 тис. м3 на добу. Введення їх в експлуатацію дозволить вирішити надзвичайно гострі для міста та країни проблеми: якісного очищення стічних вод, видалення із них фосфатів, економії електроенергії. У Житомирі наразі функціонують 2 станції очищення води. Скид з головних очисних споруд знаходиться у межах міста. Після реконструкції очисні потужності будуть сконцентровані винятково за містом. Це надзвичайно важливо і крізь призму екологічних загроз, і з точки зору економії бюджетних коштів та електроенергії. Водночас для забезпечення екологічного здоров’я міста та наших водойм важливо, щоб і підприємства встановлювали локальні очисні споруди.

Подпись:  ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕН-ТАР

 МКП «Миколаївводоканал»

Наразі проблема збереження джерел питного водопостачання стоїть досить гостро. Обміління та забруднення річок стає проблемою по всій території України. Більшість водоканалів, у тому числі й МКП «Миколаївводоканал», мають проблеми з підготовкою питної води та очищенням стічних вод. Основна проблема — це застарілі очисні споруди, які будувались ще за радянських часів. Якщо з підготовкою питної води підприємство досить успішно може впоратись, то очищення стоків вимагає повної модернізації очисних споруд.

Важливим елементом у збереженні довкілля регіону стало затвердження «Правил приймання стічних вод промислових підприємств», що дало підприємству можливість моніторити стічні води та працювати з великими підприємствами з питань встановлення локальних очисних споруд.

Основна проблема більшості водоканалів — це застарілі очисні споруди, які будувались ще за радянських часів

У Миколаєві багато різних великих підприємств: це і харчова промисловість, і машинобудування, тож і стічні води різні за своїм складом. Не все вдавалось вирішити шляхом переговорів, були судові процеси, але зараз ситуація значно покращилась. Група контролю стічних вод регулярно здійснює відбір проб для контролю, і критичних порушень ми не маємо.

Щодо скидання стічних вод до каналізаційних мереж підприємства варто розуміти, що відповідальність за збереження довкілля регіону спільна. Завдяки співпраці МКП «Миколаївводоканал» з Європейським інвестиційним банком вдалось повністю модернізувати будівлю решіток очисних споруд каналізації, що значно покращило якість очищення стічних вод та зробило більш комфортною роботу персоналу. В планах підприємства повна модернізації очисних споруд і доведення якості очищення стоків до найвищих стандартів.

Залишається проблема масового використання фосфатних миючих засобів, які неможливо видалити зі стічних вод, відповідно потрапляючи до відкритих водойм вони викликають цвітіння синьо-зелених водоростей, які негативно впливають на мікрофлору водойм.

Масове використання фосфатних миючих засобів руйнує мікрофлору водойм

Асоціація «Укрводоканалекологія» виносить на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт про заборону використання та ввезення до країни фосфатних миючих засобів. У випадку, якщо Закон буде прийнятий, це позитивним чином відобразиться на наших водоймах та позбавить водоканали проблеми пошуку способу видалення фосфатів зі стічних вод.