Нове зобовʼязання: «Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин»

Зобовʼязання суб’єктів господарювання щороку подавати до дозвільного органу Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин законодавчо закріплено у ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII (далі — ЗУ № 2707-XII) відносно недавно.

Стаття відкрита для передплатників