Класифікація відходів: крок до гармонізації процедури класифікації відходів з європейськими вимогами

Нагадаємо, що з 09 липня 2023 року вступає в дію Закон України «Про управління відходами», який передбачає у т.ч. гармонізацію процедури класифікації відходів з європейськими вимогами, зокрема Директивою Європейського Парламенту і Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та про скасування деяких директив та Переліком відходів ЄС (List of Waste), затвердженим Рішенням Європейської Комісії 2000/532/ЄC від 03.05.2000.

Стаття відкрита для передплатників