Подаємо звітність з охорони атмосферного повітря: шпаргалка екологу

Державне статистичне спостереження за формою № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел викидів за 20___ рік» є складником державного обліку
в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 (далі — Порядок
№ 1655).

Стаття відкрита для передплатників