Подаємо Заяву про проведення перевірки відповідності матеріально-технічної бази встановленим вимогам

Процедура проведення уповноваженими посадовими особами Міндовкілля перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам є обов’язковою для виконання здобувачами ліцензії та визначена Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам» від 31.10.2023 р. № 729 (далі – Порядок).

Стаття відкрита для передплатників