Як працювати в інформаційній системі управління відходами

Актуальність теми є визначальним принципом прозорого функціонування системи управління відходами в Україні відповідно до норм міжнародного права, у яких наша держава бере участь, зокрема Директиви Європейського Парламенту і Ради 2008/98/ЄС «Про відходи та скасування деяких Директив» від 19 листопада 2008 року, на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у частині економічного та галузевого співробітництва щодо охорони навколишнього середовища.

Стаття відкрита для передплатників