Складаємо поточний і перспективний план роботи підприємства

Природоохоронні заходи, що запроваджує підприємство, мають повністю компенсувати шкідливий вплив виробництва на навколишнє природне середовище і відповідати нормам Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 р. № 1147.

Стаття відкрита для передплатників