Визначення часу роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду та її маси у фокусі Верховного Суду

Застосування Методики розрахунку розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у судовому провадженні є найбільш дискусійним і складним, порівняно з іншими природоохоронними методиками й таксами.

Стаття відкрита для передплатників