Побічні продукти: крок до раціонального використання ресурсів

У процесі здійснення господарської діяльності досить часто виникають ситуації, коли виробництво основного продукту може супроводжуватися появою значного обсягу побічних продуктів, свідоме ставлення до яких і пошук шляхів корисного їх застосування може значно зменшити обсяги відходів виробництва на підприємстві та сприяти запобіганню їх негативного впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище. Відокремлення вторинних сировинних ресурсів від загальної маси відходів потребує законодавчого врегулювання.

Стаття відкрита для передплатників