Розвиток біотехнологій дасть змогу перейти українській економіці від сировинної моделі до моделі з високим рівнем доданої вартості

Промислові біотехнології є перспективним підходом, спрямованим на запобігання забрудненню довкілля та збереження ресурсів, зниження витрат.

Стаття відкрита для передплатників