Звітність водокористувачів

У пункті 7 ст. 44 Водного кодексу України встановлено, що водокористувачі зобов’язані: здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Прошу надати інформацію, яким саме органам та які саме звіти потрібно надавати згідно із зазначеним пунктом? Яким законодавчим актом це передбачено?

У пункті 7 ст. 44 Водного кодексу України встановлено, що водокористувачі зобов’язані:

здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Зобов’язання водокористувачів щодо здійснення первинного обліку та надання звітності, передбачені п. 7 ст. 44 Водного кодексу України (далі — ВКУ), є складником загальної системи державного обліку водокористування.

Згідно із ст. 25 ВКУ, державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Держводагенство України).

Порядок ведення державного обліку водокористування затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015  № 78.

Відповідно до п. 1.3 Порядку, державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами Звітів про використання води за формою звітності № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.