Рекомендації щодо заповнення заголовної частини типової форми № 1-ВТ

Найменування підприємства зазначати відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи разом з ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ. Для фізичної особи-підприємця наводити реквізити, зазначені у свідоцтві про його державну реєстрацію, й ідентифікаційний номер платника податку.

Стаття відкрита для передплатників