Акт про утворення відходів

Ми, комісія в складі: Іваненка С. О. (посада), Петренка П. П. (посада), Свериденко С. С. (посада), склали акт про те, що в результаті виробничої діяльності були утворені відходи стружки металевої (код згідно з ДК 005-96 — 2811.2.1.03) у кількості 0,005 т.

Стаття відкрита для передплатників