Екологічне страхування: підводні камені та відповідальність посадових осіб

Упродовж останнього десятиліття кількість техногенних аварій та екологічних катастроф невпинно зростає. Потенційно небезпечні виробництва в Україні становлять велику питому вагу в структурі виробництва. Страхування відповідальності юридичних осіб за забруднення навколишнього середовища повинне забезпечувати не лише механізм матеріального відшкодування за завдання збитків, але й створювати умови для здійснення контролю за діяльністю на екологічно небезпечних об’єктах, інвестування у розвиток екологічно чистих і безпечних підприємств, а також відновлювати до нормативних показники довкілля, необхідні для забезпечення здорового існування людей. Які існують підводні камені екологічного страхування? З’ясовуємо на прикладах.

Стаття відкрита для передплатників