АНАЛІЗУЄМО РАЗОМ: загальнодержавна цільова соціальна програма «Питна вода України» на 2022–2026 роки

Чиста вода та належні санітарні умови є однією із цілей сталого розвитку України. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 686-р «Питання збору даних для моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку» визначено засади моніторингу національних індикаторів Цілей сталого розвитку, відповідно до, встановлених базовою Національною доповіддю «Цілі сталого розвитку: Україна», орієнтирів та індикаторів. Який наразі стан досягнення встановлених індикаторів? Аналізуємо в матеріалі.

Стаття відкрита для передплатників