Як розробити ЕКОполітику підприємства з нуля: ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ

Система екологічного менеджменту — одна із найважливіших складових природоохоронної діяльності на підприємстві. Екологічна політика є тим документом, на підставі якого оцінюють усю природоохоронну діяльність підприємства. Важливо, щоб даний проєкт був підготовлений належним чином, відповідно до вимог EMAS та/чи ISO 14001 і був схвалений зацікавленими сторонами. Як досягти успіху та уникнути помилок в написанні проєкту? З’ясовуємо в матеріалі та пропонуємо алгоритм розробки успішної екологічної політики підприємства.

Стаття відкрита для передплатників