Особливості визначення точок контролю забруднень в ареалах підвищеної техногенної небезпеки при оцінці впливу на землі і ґрунти: в розрізі звіту ОВД

Вимоги щодо моніторингу прописані у цілому ряді законодавчих актів, постанов та рішень про охорону навколишнього природного середовища та дотичних тем. Коректний вибір параметрів моніторингу, періодичності спостережень за довкіллям, вибір релевантних щодо накопичення полютантних точок для просторового моніторингу є одним з найважливіших моментів при його проведенні.

Стаття відкрита для передплатників