Альтернативне паливо як метод забезпечення дотримання принципів сталого розвитку та підвищення енергоефективності виробництва цементу

Україна задекларувала свою свідому участь у глобальній політиці, спрямованій на сталий розвиток та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Серед цілей цієї політики важливе місце займають заходи по широкому використанню відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Постійне зростання цін на викопне паливо призводить до того, що енергетичне використання альтернативних палив з горючих промислових і комунальних відходів стає одним із головних напрямків діяльності цементної промисловості на шляху до підвищення ефективності виробництва. Як забезпечити дотримання принципів сталого розвитку та підвищити енергоефективності виробництва цементу? З’ясовуємо в матеріалі. 

Стаття відкрита для передплатників