Як систематична політика ЄС у сфері регулювання промислового забруднення перетворює проблеми у вигоди: успішні приклади

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди прийнята 24 листопада 2010 року і базується на пропозиції Європейської Комісії про перегляд, оновлення та об’єднання семи раніше діючих директив, включаючи директиву про інтегроване запобігання та контроль забруднення (IPPC), щодо великих спалювальних установок (LCP), щодо спалювання відходів (WI), щодо викидів від розчинників та 3-х директив щодо регулювання діоксиду титану.

Стаття відкрита для передплатників