Як розрахувати викиди при виконанні зварювальних робіт: ПРАКТИКУМ

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря під час виконання зварювальних робіт, виконується на основі «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами (Український науковий центр технічної екології, 2004 рік) Том 1, Розділ V. «Показники емісії (валові викиди) забруднюючих речовин від процесів від процесів електро-, газозварювання, наплавлення, електро-, газо різання та напилення металів».

Стаття відкрита для передплатників