Усе, що потрібно знати природокористувачу про дозволи у 2020 році (продовження)

У попередніх випусках журналу (9 та 10) ми розглядали загальні положення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та процедуру отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля.
У цьому номері розглянемо процедуру отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на підприємстві.

Стаття відкрита для передплатників