4 питання про рекультивацію та консервацію земель: основні екологічні та правові аспекти

Порушення земель відбувається під час розробки родовищ корисних копалин, виконання геологорозвідувальних, дослідницьких, будівельних та інших робіт. При цьому порушується або знищується ґрунтовий покрив, змінюється гідрологічний режим, утворюється техногенний рельєф тощо. В результаті рекультивації на порушених землях створюються сільськогосподарські та лісові угіддя, водойми різного призначення, рекреаційні зони, площі для забудови.

Стаття відкрита для передплатників