Складаємо екологічну звітність: алгоритм та приклади заповнення. Частина 1

Форма № 7-ГР (підземні води) (річна) та Інструкція із заповнення форми звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік» (далі — Інструкція) затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14 березня 2016 року № 97.

Стаття відкрита для передплатників