Про електронний журнал "Екологія підприємства"

Рік заснування 2012 рік
УДК 502/504+349.6+631.95+631.95](477)(051.034)
Періодичність щомісячно
Засновник ТОВ «МЕДІА-ПРО», видавець «ТЕХ МЕДІА ГРУП», м. Київ
Редакційна рада Шеф-редактор Марина Бурдейна, відповідальний редактор Тетяна Михайленко, рецензенти: Марина Тимошенко, Сергій Карагодін
Цільова аудиторія Професійне виробничо-практичне видання для менеджерів природоохоронної діяльності, інженерів навколишнього природного середовища й екологів промислових підприємств. Розповсюджується виключно за передплатою.
Умови прийняття статей  До розгляду приймаються статті, надіслані на електронну пошту редакції editor@ecolog-ua.com, які раніше не були опубліковані в інших виданнях та відповідають за змістом тематиці журналу і виконані на високому професійному рівні.
Мова публікацій – українська.

Матеріал має містити відомості про автора, заголовок, вріз та висновок.

За бажанням можна додавати графіки, рисунки, фото тощо.

Весь ілюстративний матеріал має бути належної якості, подається окремими файлами.

Фото автора надавати обов’язково. Після розгляду редакційною радою автор отримує підтвердження від редакції про прийняття статті до публікації.

Редакція залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати і відхиляти статті. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу можливий лише з дозволу редакції.

Практичні авторські матеріали публікуються у виданні на безоплатній основі. Розміщення профільної реклами здійснюється за додаткову плату  
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №5357 від 02.06.2017
Формат: електронний (вебсайт)
Адреса видавця: 02094, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 40